Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

[Επιστροφή]


- Πού χάθηκες τόσον καιρό;…

- Ήμουν… “χαμένος”!... “Στον κόσμο μου”… Και στις σκέψεις μου… Και στη σιωπή μου…

- Γιατί; Δεν είχες τι να πεις;

- Το αντίθετο!... Είχα κι έχω τόσα πολλά να πω… που δεν ξέρω από πού ν’ αρχίσω….

- Και;…

- …Δεν ξέρω αν έχει νόημα!... “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”!... ή: “Φωνή σε ώτα μη ακουόντων”!...


[…]

Δεν υπάρχουν σχόλια: