Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Χριστός Ανέστη!


Σε όλο τον κόσμο!...

Για όλο τον κόσμο!…


Χριστός Ανέστη!

Christ is Risen!
Khrishti unjal!

Khristus anahgrecum!
Khris-tusaq ung-uixtuq!
Kristos tenestwal!
Crist aras!
El Messieh kahm!
Kristos haryav ee merelotz!
Hristolu unghia!
Xristosi banuytashtch'ey!
Hristos voskrese!
Khrystos uvaskros!
Helisituosi fuhuole!
Kristus vstal a mrtvych!
Kristus er opstanden!
Christus is opgestaan!
Christos tensiou!
Kristo levigis!
Kristus on oolestoosunt!
Christos t'ensah em' muhtan!
Kristus nousi kuolleista!
Le Christ est ressuscite!
Kriost eirgim!
Kriste ahzdkhah!
Christus ist erstanden!
Ua ala hou `o Kristo!
Ha Masheeha houh kam!
Kristur er upprisinn!
Kristus telah bangkit!
Cristo e' risorto!
Harisutosu Fukkatsu!
Kristus sampun wungu!
Kristo gesso!Christus resurrexit!
Kristus ir augsham sales!
Kristo ajukkide!
Christu uyirthezhunnettu!
Jesu Kristi ebiliwo!
Kristus er oppstanden!
Khristus zmartvikstau!
Cristo ressuscitou!
Cristos a inviat!
Khristos voskrese!
Kristo'pastitaha!
Cristos vaskres!
Kristus vstal zmr'tvych!
Cristo ha resucitado!
Kristo amefufukka!
Christus ar uppstanden!
M'shee ho dkom!
Xristos Kuxwoo-digoot!
Hristos diril-di!
Kristo ajukkide!
Khristos voskres!
Atgyfododd Crist!
Xris-tusaq Ung-uixtuq!
Ukristu uvukile!