Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Μήπως… να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο;


Μήπως…

…να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο;

Μήπως, με άλλα λόγια, “τα πολλά λόγια είναι φτώχεια” και “ουσία έχουν οι πράξεις, η δράση”;…

Ο σοφός λαός μας έχει μια παροιμία: O κυρ Γιάννης με τα λόγια, χτίζει ανώγεια και κατώγεια”… Προκειμένου για τέτοιου είδους “Γιάννηδες” έχει, προφανώς, λεχθεί και το “Σαράντα πέντε Γιάννηδες, ενός κοκκόρου γνώση”!...

[Παρένθεση απαραίτητη: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ονομαζόμενους “Γιάννηδες”. Τι φταίω εγώ, όμως, αν έτσι λένε οι παροιμίες;…]

Στα λόγια, λοιπόν, είμαστε εύκολοι. Όχι μόνο οι Γιάννηδες, αλλά όλοι μας! Στην πράξη, όμως; Στα έργα; Στη δράση; Εδώ μας θέλω!... Όλους μας!...