Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

«Περί πολιτευμάτων και πολιτικών»

Δεν μας άρεσε η αριστοκρατία [των αρχαίων Ελλήνων!]

Διαλέξαμε (και έχουμε…) την μετριοκρατία…

Αντί των αρίστων… οι μέτριοι…

“Ανθ’ ημών… ο Γουλιμής!”

Γέμισε η εποχή μας από Γουλιμήδες!...

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Σιωπή! Ώρα να "μιλήσει" η αγάπη!

Μη μιλάς για την αγάπη.
Άσε την αγάπη να μιλήσει!...

...Όχι με λόγια, βεβαίως, γιατί η αγάπη δεν εκφράζεται μόνο έτσι.
Η αγάπη είναι συνήθως σιωπηλή.
Κι εκφράζεται απλώς (απλώς;!...) με έργα!...