Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

«Τα παιδία παίζει» και ημείς... «Αεί παίδες δει είναι»

«Πέτρα – ψαλίδι – χαρτί»
Παιχνίδι…
(…στο οποίο νικά κανείς ανάλογα με την επιλογή του… και την τύχη του…)
Με το παιχνίδι, λέει, κοινωνικοποιούμαστε…
Προετοιμαζόμαστε για την «πραγματική ζωή»…
Αρκεί να μην κάνουμε κι εκεί «ζαβολιές»…
…και να αποδεχθούμε ότι και το να «χάνουμε» «είναι μέσα στο παιχνίδι»…