Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Ιδιωτεύουμε;…


Ιδιωτεύω… idiot!...

Ιδιωτεύω… ανόητε!...

[…ιδίως δε αν είσαι… αμερικανάκι!...

…εγώ είμαι ιδιαίτερος… είμαι Έλληνας!]

Είμαι, όμως, πράγματι έξυπνος;

[Είμαι, όμως, πράγματι Έλληνας;…]

Αυτή ήταν, άραγε, η στάση που ανέδειξαν οι Έλληνες;

Να μεριμνάς διά τα “του οίκου σου” και μόνον;

Να αποσύρεσαι “στα ίδια” και να αδιαφορείς, δηλαδή να μη συμμετέχεις στα του Δήμου;…

Κι ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί πεθαίνει η Δημοκρατία;…

Ιδιωτεύουμε… οι ανόητοι!...