Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Γεω-κεντρική θεωρία και Εγω-κεντρική θεώρηση


“Πάντων μέτρον άνθρωπος”

“Μέτρον”, όμως…

…όχι “κέντρο”!...


Η γεω-κεντρική θεωρία ξεπεράστηκε πριν από αιώνες…

…τότε που αφήναμε πίσω τον Μεσαίωνα και πηγαίναμε προς την Αναγέννηση!


Η εγω-κεντρική θεώρηση του κόσμου, όμως;…

…Νομίζω πως είναι ακόμα “βαθειά νυχτωμένοι” όσοι συνειδητά ή ασυνείδητα την αποδέχονται ή την ακολουθούν…


Κι αν δεν την απαρνηθούμε και την απορρίψουμε, δεν νομίζω πως είναι εύκολο να περάσουμε στη φάση της Αναγέννησής μας!...