Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Αστοχίες…


Ηθικολογώ… αλλά δεν ηθικο-πράττω...

Κρίνω και κατά-κρίνω τους άλλους…. αλλά ταυτόχρονα υπο-κρίνομαι…

Υποκρίνομαι τον ηθοποιό, τον καλλιτέχνη… αλλά δεν παράγω ήθος, ούτε τέχνη…