Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Τι απέγινε ο Οδυσσέας;…


Τι απέγινε, άραγε, ο Οδυσσέας, αφότου έφθασε στην Ιθάκη;

Κανείς δεν μας το έγραψε, κανείς δεν μας το είπε…

Είτε δεν έκανε από τότε τίποτα πια το αξιόλογο, είτε, λίγο καιρό μετά αφότου έφθασε πίσω στην Ιθάκη του, πέθανε…

…Διότι πια δεν είχε κάποιο σκοπό για να πετύχει…