Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

«Αξία. Έπαινος. Κριτική»

…Άσε τους άλλους να με κατηγορούν! Εγώ γνωρίζω την αξία μου…

…Άσε τους άλλους να με επαινούν! Εγώ γνωρίζω τα λάθη μου…

* * *

Δεν με ενδιαφέρει η κριτική των άλλων, γιατί γνωρίζω τι αξίζω…

Φοβάμαι μήπως το ξεχάσω, αν αρχίσουν να με επαινούν…