Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Πότε πεθαίνουν οι νεκροί και πότε οι ζωντανοί

Οι νεκροί πεθαίνουν, στην πραγματικότητα, όταν πάψει να τους σκέφτεται έστω κι ένας ζωντανός… Κι οι ζωντανοί πεθαίνουν, στην πραγματικότητα [μεταξύ πολλών άλλων λόγων και…] όταν πάψουν να θυμούνται αυτούς στους οποίους οφείλουν ευγνωμοσύνη….