Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Όχι στο όνομά Του!


Στο όνομα του Θεού, το μίσος για τους άπιστους και τους αλλόπιστους, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι…

Στο όνομα του ενός Θεού, του Θεού της Ενότητας και της Εκκλησίας, η ίδρυση ενός ακόμα “-ισμού”!...

Στο όνομα του Θεού της Αγάπης, το μίσος, πολύ περισσότερο κατά των αλλόδοξων…

Στο όνομα του Θεού – Δημιουργού, αναγορεύτηκε ο Έρωτας σε αμαρτία…

Στο όνομα του Θεού του Ουρανού, συγκέντρωση δύναμης και συσσώρευση αγαθών και πλούτου επί της Γης…


Όχι στο όνομα του Θεού, φίλοι μου, “για όνομα του Θεού”!...

Όχι στο όνομά Του!...