Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Ήμουν κι εγώ εκεί…Ήμουν κι εγώ εκεί…

Ήθελα να πάω…

Έπρεπε να πάω…

Είχα καθήκον να πάω…


Χάρηκα που συνάντησα τόσον κόσμο!

H πλατεία ήταν γεμάτη…”

Σήμερα θα είμαστε περισσότεροι…

Κι αύριο ακόμα περισσότεροι…
Ξυπνήσαμε! Τι ώρα είναι; Είναι ώρα να φύγουν…”


Αρκεί να μην ξανακοιμηθούμε, συν-Ελληνες.
Αρκεί να προσέξουμε μην μας ξανακοιμήσουν!...