Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Βίωσε! Μόνο τότε θα καταλάβεις…


Άνοιξε όλα τα λεξικά!
Μελέτησε όλους τους ορισμούς!
Διάβασε όλα τα βιβλία!…

…Ποτέ δεν θα καταλάβεις τι θα πει Πείνα και Δίψα, Φτώχεια, Αγάπη, Έρωτας, Θεία Μέθεξη… (κι άλλα πολλά, βεβαίως…)
Ποτέ!... …Αν δεν τα νιώσεις, αν δεν τα ζήσεις, αν δεν τα βιώσεις….

Πάψε, λοιπόν, ανόητο ανθρωπάκι, να περιγελάς, να μέμφεσαι και να οικτίρεις (ποιος; εσύ;!...) όλους αυτούς που αναφέρονται σ’ αυτά (και σ’ άλλα, ίσως) και δακρύζουν… Πάψε να λες πως είναι, τάχα, αυτοί «μικρά κι ανόητα ανθρωπάκια»… Στο είπα ήδη, πως με αυτή σου τη συμπεριφορά, εσύ είσαι που αποδεικνύεις πως είσαι ένα τέτοιο ανθρωπάκι…