Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

«Περί πολιτευμάτων και πολιτικών»

Δεν μας άρεσε η αριστοκρατία [των αρχαίων Ελλήνων!]

Διαλέξαμε (και έχουμε…) την μετριοκρατία…

Αντί των αρίστων… οι μέτριοι…

“Ανθ’ ημών… ο Γουλιμής!”

Γέμισε η εποχή μας από Γουλιμήδες!...