Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Μήπως είμαι αναρχικός;…

Γιατί υπάρχει το Κράτος;

[Γιατί υπάρχει το ελληνικό κράτος;…]

Υποθέτω ότι υπάρχει για να παρέχει στους πολίτες του τουλάχιστον τα στοιχειώδη…

…Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Σύστημα Υγείας…

Εάν δεν τα παρέχει, τότε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του;!

[Μήπως είμαι αναρχικός;… Να συλληφθώ πάραυτα!... Μην τυχόν και διαδώσω τέτοιες ανατρεπτικές ιδέες, έτσι;… Αν και είμαι σίγουρος ότι αυτή η σκέψη έχει γεννηθεί και υπάρχει μέσα στο μυαλό κάθε υπηκόου αυτής της χώρας, οπότε, κύριοι, αλλού αναζητήστε τη “λύση”!...]

Αν δεν θέλετε “να μας πάρει όλους και να μας σηκώσει”, Κύριοι Κύριοι, φροντίστε το Κράτος να δικαιολογεί στοιχειωδώς ην ύπαρξή του….