Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Πέρα και ανεξάρτητα από τα “πρέπει” και τα “θέλω”

Υπάρχουν και πράγματα πέρα και ανεξάρτητα από τα “πρέπει” και τα “θέλω”.

Δεν ερωτευόμαστε, για παράδειγμα, και δεν αγαπάμε, επειδή “πρέπει” να ερωτευθούμε ή επειδή “θέλουμε” να ερωτευθούμε. Απλά μας συμβαίνει!...