Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Αλυτρωτικές αντιλήψεις και επεκτατικές βλέψεις της FYROM

Έλαβα σήμερα e-mail με το παρακάτω περιεχόμενο και με την άδεια του συντάκτη του, αφενός μεν το αναρτώ στα δύο ιστολόγιά μου, αφετέρου δε το προωθώ, ως e-mail και ως σχόλιο σε αναρτήσεις άλλων ιστολόγων… Ο συντάκτης του μου είπε πως δίνει την άδεια σε οποιονδήποτε θελήσει, να το αναρτήσει και στο δικό του ιστολόγιο

« Στον διαδικτυακό ιστότοπο http://www.petitiononline.com/ συλλέγονται υπογραφές απο την "United Macedonian Diaspora" των Σκοπιανών για ενα κείμενο υποστήριξης των θέσεων τους που, περαν των άλλων, περιέχει θέσεις και διεκδικήσεις εξωφρενικά απαράδεκτες. Συγκεκριμένα, διεκδικούν την επιστροφή εδαφικών εκτάσεων που τους αφαιρέθηκαν χωρίς τη θέληση τους, όπως αναφέρουν, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 και, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, την αποζημίωση τους είτε χρηματικά, είτε με απόδοση εδαφικών εκτάσεων ίσης έκτασης και αξίας! Προφανώς αναφέρονται στους Βουλγαρικής εθνικότητας και συνείδησης κατοίκους της Μακεδονίας που έφυγαν από τα μέρη τους μετά τον Μακεδονικό αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους και που, αργότερα, υιοθέτησαν και διαμόρφωσαν "Μακεδονική" εθνική συνείδηση για τους γνωστούς λόγους (προπαγάνδα Κομιντέρν αρχικά και Τίτο αργότερα)
Για να μη μακρηγορώ, διαβάστε μόνοι σας όλο το εξωφρενικό κείμενο στη διεύθυνση http://www.petitiononline.com/umd/petition.html

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι συντάκτες πανηγυρίζουν που το κείμενο εχει ήδη υπογραφεί από 28.000 άτομα μέσα σε ένα μήνα και εχουν πολύ υψηλότερους στόχους. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αλυτρωτικές αντιλήψεις και οι επεκτατικές βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας των απανταχού της γής Σκοπιανών είναι πολύ διαδεδομένες στο λαό τους και δεν αφορούν μια ασήμαντη μειοψηφία. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μην υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα του θέματος της τελικής ονομασίας της FYROM για να μη δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για ανακίνηση "Μακεδονικού" ζητήματος από τους βόρειους γείτονες μας.

Με τιμή
Παναγιώτης-Σωκράτης Λουμάκης, ιατρός, Παράλιο Αστρος Αρκαδίας»

Σκέψεις για τα Νομικά Πρόσωπα


Νομικά πρόσωπα…
… «Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου»… αδιάφορο!...
…που, πάντως, «νομίμως εκπροσωπούνται»…
Κι ας μένουν, τελικά, απρόσωπα…
Απρόσωπα κι απάνθρωπα!...

Νομικά πρόσωπα…
…που έχουν όλα τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, μα καμία ουσιαστική υποχρέωση όπως εκείνα…
Μόνο «αστική ευθύνη», αστικές υποχρεώσεις… όχι ποινικές..
Γι’ αυτό δεν έχουν ανθρωπιά….Και ηθική…

Νομικά πρόσωπα…
Πλάστηκαν με μόνο (ή κύριο) κριτήριο το οικονομικό (έστω υπό ευρεία έννοια).
Μόνο τους «μέτρο» και «κριτήριο» το κέρδος!...
Ακόμα και το «ανθρώπινο πρόσωπο» που προβάλλουν και διαφημίζουν (που στην πραγματικότητα δεν έχουν…), γίνεται με κριτήρια οικονομικά:
Χορηγίες ή/και δωρεές για να εκπέσουν από την Εφορία ή για απώτερο οικονομικό όφελος…
Στις «κρίσεις προσωπικού» τι σταθμίζουν; Έχετε δει άλλον απολογισμό; Πράξεων, δράσεων, προσφοράς;... Όλα αποτιμώνται… Κανείς δεν μένει στη θέση του ή δεν προάγεται για το «κοινωνικό του έργο»… Παρά μόνο για τα οικονομικά μεγέθη, για τις «αποδόσεις» και το «πλάνο» του…