Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Σκέψεις για τα Νομικά Πρόσωπα


Νομικά πρόσωπα…
… «Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου»… αδιάφορο!...
…που, πάντως, «νομίμως εκπροσωπούνται»…
Κι ας μένουν, τελικά, απρόσωπα…
Απρόσωπα κι απάνθρωπα!...

Νομικά πρόσωπα…
…που έχουν όλα τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, μα καμία ουσιαστική υποχρέωση όπως εκείνα…
Μόνο «αστική ευθύνη», αστικές υποχρεώσεις… όχι ποινικές..
Γι’ αυτό δεν έχουν ανθρωπιά….Και ηθική…

Νομικά πρόσωπα…
Πλάστηκαν με μόνο (ή κύριο) κριτήριο το οικονομικό (έστω υπό ευρεία έννοια).
Μόνο τους «μέτρο» και «κριτήριο» το κέρδος!...
Ακόμα και το «ανθρώπινο πρόσωπο» που προβάλλουν και διαφημίζουν (που στην πραγματικότητα δεν έχουν…), γίνεται με κριτήρια οικονομικά:
Χορηγίες ή/και δωρεές για να εκπέσουν από την Εφορία ή για απώτερο οικονομικό όφελος…
Στις «κρίσεις προσωπικού» τι σταθμίζουν; Έχετε δει άλλον απολογισμό; Πράξεων, δράσεων, προσφοράς;... Όλα αποτιμώνται… Κανείς δεν μένει στη θέση του ή δεν προάγεται για το «κοινωνικό του έργο»… Παρά μόνο για τα οικονομικά μεγέθη, για τις «αποδόσεις» και το «πλάνο» του…

Δεν υπάρχουν σχόλια: