Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Εικόνες και Λέξεις. Λέξεις και Εικόνες


“Μια εικόνα, χίλιες λέξεις”, λένε.

Και ισχύει, πράγματι.

Ιδίως στην εποχή μας! Την εποχή της εικόνας. Και της φθοράς των λέξεων, της μεταμόρφωσής τους…


Μα υπάρχουν και κάποιες λέξεις!...

…Σπουδαίες λέξεις!

Που ισοδυναμούν, αυτές, με χιλιάδες εικόνες, με χιλιάδες ιστορίες…

Λέξεις όπως, για παράδειγμα, “Μητέρα”, “Αγάπη”, “Ελευθερία”, “Θεός” κ.λπ.