Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Ετυμολογικές προσεγγίσεις

Επι-τυχία: Στηρίζεται στην τύχη.
Επιτυχημένος: Αυτός που στέκεται πάνω στη τύχη του.
Να το δεχθώ… (Κι ας μην συμφωνώ! Όχι απόλυτα τουλάχιστον!) Αλλά τότε…
Απο-τυχημένος: Αυτός που από-στρέφεται και απ-αρνείται την τύχη του!...
Την όποια τύχη του αναλογεί…