Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Πίστη και… Πίστη. Για τη ζωή μετά θάνατον


Μας λέτε, κύριοι, ακραιφνείς υπέρμαχοι της θετικής επιστήμης, πως “δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον”.

Όχι, κύριοι!

Το σωστό είναι το εξής:

Πιστεύετε πως δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον!...

Όπως ακριβώς εμείς πιστεύουμε, αντίθετα, πως υπάρχει…


Δεν υπάρχουν σχόλια: